Huisregels NN North Sea Jazz

In het geval naar het oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde dan kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd. Daarnaast is het de organisator toegestaan om, indien nodig, bij specifieke evenementen aanvullende maatregelen te treffen.
Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het festivalterrein gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. MOJO behoudt zich het recht om deze huisregels te herzien. Op deze huisregels zijn de algemene voorwaarden toegangsbewijzen van Mojo Concerts van toepassing. Overtreding van de huisregels kan leiden tot de ontzegging van toegang tot het festivalterrein zonder restitutie.
Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat MOJO geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
Toegang tot het festivalterrein wordt enkel verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs.
Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van het evenement hanteert de organisatie een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. De organisatie adviseert jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige.
Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige festivalterrein een legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.

Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol en/of tabak te kopen en/of te consumeren. Tevens is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol en/of tabak door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Op verzoek van barpersoneel, security of andere bevoegden dient een identiteitsbewijs getoond te worden.

1.5.2 Roken is enkel toegestaan in de open lucht. In (tijdelijke) gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt.

Het is niet toegestaan om zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie video- en/of geluidsopnames te maken op het festivalterrein. Enkel compact camera’s zonder afneembare lens worden toegelaten. Voor fototoestellen met verwisselbare lenzen of spiegelreflexcamera’s is toestemming van de organisatie nodig. Het gebruik van selfiesticks en GoPro’s (of vergelijkbaar) is verboden.

Tijdens het evenement kunnen door de organisaties foto’s/video opnames worden gemaakt die voor promotionele doeleinden worden ingezet zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat.

Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel kan er op en rondom het festivalterrein cameratoezicht zijn.

De organisatie streeft ernaar het evenement tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het festivalterrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben. Crowdsurfen, graffiti, open vuur en het beklimmen van (tijdelijke) constructies is verboden.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het festivalterrein en de parkeerterreinen. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.
Bij de toegang tot het terrein kunnen persoonlijke eigendommen worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de beveiliging de bezoeker d.m.v. oppervlakkige aanraking (POV) van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Tevens kan de bezoeker verzocht worden om mee te werken aan een fouillering tijdens het festival. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder restitutie.
Op het festivalterrein geld een tassenverbod. Enkel tassen met een formaat van maximaal A4 x maximaal 10 cm dik zijn uitgezonderd.

Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen dient de bezoeker deze zelf buiten het festivalterrein op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen inbewaringname waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Bij wettelijk verboden voorwerpen zal de politie worden geïnformeerd. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd.

3.3.1 Het is niet toegestaan om onderstaande voorwerpen mee te nemen:
Drank (m.u.v. water in plastic flessen van max. 0,5l zonder dop), bidons of vergelijkbare harde plastic flessen, eten, drugs en overige geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo’s en parfum), voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken, paraplu’s. Selfiesticks, camera’s, film-, geluids- of andere opnameapparatuur en Go-Pro’s of vergelijkbaar (enkel compactcamera’s zonder afneembare lens worden toegelaten), laptops, notebooks en tablets. Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken en sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren. Glow sticks, portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, flares. (Huis)dieren, al dan niet opvouwbare stoelen en krukken, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), naalden. Onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.

3.3.2 Het is niet toegestaan (al dan niet inklapbare) stoelen of krukjes mee te nemen naar het festivalterrein. Mocht je desondanks een dringende medische reden hebben om een stoel en/of krukje mee te willen nemen, neem dan contact op via info@northseajazz.com.

Powerbank/battery packs voor het opladen mobiele telefoons, verrekijkers, zonnebrandcrème, hand ventilator op batterijen, kolfapparaat.
Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) mee naar binnen.