Perspagina

Welkom op de North Sea Jazz perspagina. Als fotograaf of verslaggever het festival bezoeken? Vraag dan een persaccreditatie aan. Lees voor aanvragen eerst het reglement. De accreditatie voor NN North Sea Jazz 2024 is inmiddels gesloten.
Gezien de grote belangstelling voor dit evenement worden aanvragen voor perskaarten niet automatisch gehonoreerd. Je ontvangt bericht over je aanvraag via het opgegeven e-mailadres.

REGLEMENT

1. ACCREDITATIE ALGEMEEN
De accreditatie is bedoeld voor journalisten werkzaam op het gebied van kunst en cultuur in het algemeen, en (jazz)muziek in het bijzonder. Accreditatie wordt alleen verleend aan professionals die in opdracht van erkende media het festival willen verslaan.

2. DEADLINE: 30 juni 2024
De aanvraagtermijn sluit op 30 juni 2024.

3. GEBRUIK ACCREDITATIE
U heeft de accreditatiepas nodig voor toegang tot de persruimte op het festival en eventuele persconferenties tijdens het festival. Het is verplicht om uw accreditatie in de vorm van een polsbandje en/of fotopas tijdens uw verblijf op het festival bij u te dragen. De accreditatie is strikt persoonlijk, en dus niet aan anderen overdraagbaar. In geval van misbruik wordt de accreditatie ingetrokken, en het polsbandje en/of pas in beslag genomen. Het accreditatiebewijs kan tijdens het festival niet worden vervangen in geval van diefstal of verlies, en is enkel geldig voor deze festivaleditie.

4 AANVRAAG ACCREDITATIE
De accreditatie kan middels het officiële formulier worden aangevraagd. U dient  het aanvraagformulier compleet in te vullen; alle velden zijn verplicht. De organisatie neemt niet volledig ingevulde formulieren niet in behandeling.

5. BELEID T.O.V. FREELANCERS
Freelancers komen slechts in aanmerking voor accreditatie indien ze in opdracht van erkende media werken en aan alle andere vereisten voldoen. Zie ook punt 1.

6. NOTIFICATIE
U ontvangt na de sluiting van de accreditatie, uiterlijk een week voor het festival bericht over uw aanvraag.