Artists on the move

Een mooie traditie op North Sea Jazz: bijzondere acts die zich al spelend over het festival bewegen en het publiek verrassen bij aankomst en vertrek

De artists on the move van 2024 worden op een later moment gepresenteerd.