Artists on the move

Een prachtige traditie op North Sea Jazz: bijzondere acts die zich al spelend bewegen over het festival en het publiek verrassen bij binnenkomst en vertrek.

De artists on the move van 2023 worden op een later moment gepresenteerd.