2019 in pictures


Special thanks to Hans Tak, Joan van Nispen tot Sevenaer and Gerard van Duykeren.