Reglement NN North Sea
Jazz betaalkaart

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we jouw persoonlijke informatie met respect en kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt.

Algemeen

De uitvoering van de NN North Sea Jazz betaalkaart is ondergebracht bij Event Design Holland B.V., hierna te noemen: EDH.

  Aanschaf

 1. Een NN North Sea Jazz betaalkaart kan worden verkregen bij de servicebalie. De aanschafkosten bedragen € 1,-.
 2. Tegoed op een NN North Sea Jazz betaalkaart kan worden aangeschaft bij de servicebalie.
 3. De minimale opwaardering op een NN North Sea Jazz betaalkaart bedraagt € 10,-.
 4. Tegoed kan worden betaald met een bankpas of credit card. EDH accepteert Maestro, Visa, V-Pay, Mastercard en American Express. Tegoed kan ook worden betaald met contant geld. Biljetten van € 200,- en hoger worden niet geaccepteerd, biljetten van € 100,- kunnen worden geweigerd.

   

  Tegoed

 5. Het maximale tegoed op een NN North Sea Jazz betaalkaart bedraagt € 150,-.
 6. Tegoed op de NN North Sea Jazz betaalkaart kan tot een half uur na afloop van het programma van het NN North Sea Jazz Festival 2022 worden ingewisseld bij de servicebalie, tot een half uur na het einde van het programma van het evenement. Uitbetaling van het tegoed is alleen mogelijk, indien de betaalkaart tegen betaling is aangeschaft bij de servicebalie. Uitbetaling van een gedeelte van het tegoed is niet mogelijk.
 7. EDH is gerechtigd om bij een verzoek tot restitutie informatie op te vragen waaronder, maar niet beperkt tot, het aankoopbewijs. lndien EDH vermoedt dat het tegoed of de betaalkaart op onrechtmatige wijze is verkregen of twijfelt aan de aangeleverde gegevens, is zij gerechtigd om nader onderzoek in te stellen en/of restitutie te weigeren.

   

  Gebruik

 8. De NN North Sea Jazz betaalkaart kan gebruikt worden voor bestedingen voor de aankoop van drank en etenswaren tijdens het NN North Sea Jazz Festival 2022.
 9. Bij iedere aankoop met de NN North Sea Jazz betaalkaart wordt het tegoed in het transactiesysteem van EDH afgewaardeerd met het bedrag van de aankoop.
 10. Het gebruik van de NN North Sea Jazz betaalkaart geschiedt voor eigen rekening en risico van de kaarthouder. EDH is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de NN North Sea Jazz betaalkaart. lndien een NN North Sea Jazz betaalkaart beschadigd of defect is, dan zal EDH zich inspannen om het tegoed van de defecte NN North Sea Jazz betaalkaart te koppelen aan een nieuwe NN North Sea Jazz betaalkaart. Zonder vertoon van de NN North Sea Jazz betaalkaart kan geen restitutie plaatsvinden.
 11. Bij vermoeden van fraude of misbruik is EDH gerechtigd om de NN North Sea Jazz betaalkaart als betaalmiddel te weigeren, deze ongeldig te verklaren en in te nemen.
 12. Op verzoek wordt een transactieoverzicht van de NN North Sea Jazz betaalkaart verstrekt.
 13. De kaarthouder is als enige gerechtigd de NN North Sea Jazz betaalkaart te gebruiken en zal de drager en het kaartnummer niet met derden delen. EDH mag ervan uitgaan dat de kaarthouder ook de rechthebbende daarop is. EDH is niet gehouden ten aanzien van een geldige NN North Sea Jazz betaalkaart nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij/zij de houder wordt en blijft van de NN North Sea Jazz betaalkaart.

   

  Overig

 14. Klachten over onjuiste transacties of storingen met de NN North Sea Jazz betaalkaart dienen direct, en in ieder geval voor afloop van het evenement te worden gemeld bij de servicebalie of via info@northseajazz.com .
 15. Met het gebruik van de NN North Sea Jazz betaalkaart worden geen persoonsgegevens verwerkt.
 16. EDH behoudt zich het recht voor het onderhavige Reglement te wijzigen.